وسِدّ مِدارَم امّا تا وَختی کِه کَسِد شَم

هر شو نمیام اونجا مِتَرسَم که بَسِدشَم

پشت و پَسَلِ خونَدون هَروَخ مَنا دیدی

نِشکِت را واکن گَف بزن آخ جون نَفَسِد شَم


یادُم نَمِرَه شَوِ تیفونّی و دولَخ بود

هِشتی تو کُپُم شاتَسّ و قربون تَسِد شَم

بی بال و پرم گاس دیدی شو گربه گِرِفتُوم

آرِز دِلُمَه مِثِّ چوغور تو قَفَسِد شَم

توی کَمَرِت زیر چادر هندونه بَسّی

نازِ کمرِ باریک و پَهنا شَغَسِد شَم

گفتی به «جلالی» که خیار شِنگ هَوَسوم شد


صَب کن بِدَمِت قربونِ آرزو هَوَسِد شَم

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۹/۱۱ساعت 17:35  توسط خنده بازار